• Вход или Регистрация или чрез

Начини за плащане и доставка

Доставка:

  • Фирма Пласико Компютърс ЕООД извършва доставки на стоки единствено и само на територията на Република България.
  • Доставката включва, поръчаната от клиента стока, фактура и гаранционна карта.
  • Доставката, на всички стоки се извършва от 1 до 4 работни дни за всички по-големи градове, както и всички останали населени места на територията на страната, като срока за доставката зависят от местоположението на клиента.
  • Доставката може да бъде извършена, както на адрес посочен от клиента, така и до офис на куриерската фирма - до поискване, при което лицето се задължава да присъства лично при получаване на стоката.
  • Клиента се задължава, при извършване на поръчката, да предостави необходимата информация за доставка, а именно : Лице за контакт, телефон за връзка, e-mail адрес, адрес за доставка.


Фирма Пласико Компютърс ЕООД си запазва правото да отказва поръчки направени от клиента, без да поема допълнителни ангажименти към лицето направило поръчката.


Връщане на стоки:

Чл. 55. (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) (1) Когато потребителят упражни правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект и когато търговецът не е предложил да прибере стоките сам, потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на търговеца или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на търговеца за решението си да се откаже от договора по чл. 52. Крайният срок се смята за спазен, ако потребителят изпрати или предаде стоките обратно на търговеца преди изтичането на 14-дневния срок.
(2) Потребителят заплаща само преките разходи за връщането на стоките по ал. 1 с изключение на случаите, когато търговецът се е съгласил да ги заплати, или ако търговецът не го е уведомил, че разходите за връщане на стоките се заплащат от потребителя.